Städa miljövänligt

Hjälp vid akut stopp i avlopp

Stopp i avlopp kan få födande konsekvenser om det inte åtgärdas. Det kan leda till översvämning med avloppsvatten och rörledningarna kan spricka och gå sönder.

Gurglande eller bubblande ljud från rören, avloppsdoft som pyser ut och vatten som rinner ner långsamt i diskhon, är alla tecken på att rörstammarna inte mår bra och börjar täppas till. Är man uppmärksam på detta och åtgärdar problemet kan man slippa totalt stopp i rören och de problem som det kan medföra.

Vid akut stopp i avloppet kan avloppsvatten översvämma bostaden, vilket inte bara är oangenämt utan också kan ställa till stora skador. Men avloppsstopp sliter också på rören och kan göra att de går sönder. De läckage som uppstår kan vara små och ta tid att upptäcka. Inte sällan har de då redan orsakat rejäla fuktskador som är kostsamma att åtgärda.

Vid stopp i avlopp kan det vara bra att också utföra en rörfilmning

Är man uppmärksam på tidiga tecken på avloppsstopp kan man hinna åtgärda dem innan de ställer till med stora problem. Bästa sättet att avhjälpa problem med avloppet är genom stamspolning. Med hjälp av en spolbil sprutas hett vatten in i rören under ett noga uträknat tryck.

Samma teknik används också vid akut hjälp vid stopp i avlopp. I samband med att man spolar rörstammarna kan det vara bra att också utföra en rörfilmning med en liten kamera. Då kan man se om rörstammarna har tagit skada av avloppsstoppet och om någon del behöver repareras eller bytas ut.

6 Aug 2022