Städa miljövänligt

Var noga med vilken firma du anlitar för asbestsanering i Stockholm

Asbestsanering i Stockholm är en nödvändighet vid en renovering av ett äldre hus. Den ska dessutom utföras av en professionell firma med full behörighet.

Asbest är sedan lång tid förbjudet som byggmaterial i svenska hus. Bor du i en nybyggd fastighet kan du alltså känna dig säker på att det inte finns någon cancerframkallande asbest i ditt hus. Om du däremot bor i en äldre byggnad är ämnet sannolikt närvarande någonstans i fastigheten.

Därför ska du alltid ta kontakt med en firma som utför asbestsanering innan du ger dig på något renoveringsprojekt. Särskilt ofta förekommer asbest i lim under plastmattor och i isolering runt rör på till exempel gamla oljepannor. Sådana saker är alltså inget du som lekman ska ge dig på att riva ut på egen hand.

Så ska en asbestsanering i Stockholm utföras

En asbestsanering är helt nödvändigt vid en renovering i ett hus där asbest förekommer. Ämnet är så hälsofarligt att du måste ta detta på stort allvar. En sanering ska utföras av utbildade proffs, som följer alla rådande säkerhetsföreskrifter. Under en asbestsanering kommer du inte ens vara tillåten att vistas på platsen där saneringen sker.

Därför är det också av yttersta vikt att den firma du anlitar för asbestsanering kan uppvisa referenser och giltig intyg från Arbetsmiljöverket. När du ska sanera din fastighet i Stockholm från asbest duger det inte att ringa in vem som helst. Var noggrann med vem du anlitar, din och din familjs hälsa kan hänga på det.

26 Jun 2022