Städa miljövänligt

Ordning och reda

Rätt person på rätt plats är det som gör att man får framgång som arbetstagare och företag. Men vad krävs för att man ska bli en duktig städare och hur skapar man en framgångsrik städfirma?

Handlag och blick är något som är a och o inom många yrken. Det gäller till exempel för konstnärer, musiker, kirurger, sömmerskor, tandläkare, hantverkare och städare. Ibland kan man märka redan på ett barn vilket yrke som det kan passa för. Om man tänker tillbaka till grundskolan och vilka yrken som en del klasskompisar numera har, så kan man inse att det märktes redan då.

Städare är ett yrke där det direkt märks ifall man har rätt öga och handlag eller ej. Man kan sätta samma städverktyg och rengöringsmedel i händerna på två olika personer och efter samma tid se två helt olika resultat. Det går att hävda att det kan ha med intresse och kunskap att göra. Men om man ser på dem som blivit framgångsrika inom olika områden så vet man att det till mångt och mycket ligger hos personens egen fallenhet.

Välja rätt personal

Genom ett CV kan man se vad en person har gjort tidigare och genom att prata med en referens så kan man få en annan persons åsikt om arbetsinsatsen. Men för många yrken önskar en arbetsgivare att först få se med egna ögon hur väl en person utför sitt yrke. Så är det oftast när man anställer en städare. En eller flera gånger brukar man först få följa med någon mer erfaren i företaget för att få inblick i olika uppdrag. Men det görs även för att man som företag ska kunna bedöma den nya anställdes fallenhet och skicklighet inom yrket. Det kan även vara så att olika städfirmor föredrar olika kvaliteter som noggrannhet eller snabbhet, och därför är det inte alla som passar inom alla företag.

Veta sitt mål

För att bli framgångsrik som anställd eller ägare till en städfirma så är det först och främst viktigt att man vet vilket mål man har och sedan hur man ska komma dit. Som ägare är det viktigt att bestämma sig för vilken bild man vill ge utåt och även vad man kallar för framgång. Det kan vara en bra förtjänst eller en hel kedja. För en anställd kan det vara en bra lön under en tid eller att bli delägare i företaget man är anställd i. Läs mer på denna webbsida: https://www.städfirmavästerås.nu

10 Aug 2020