Städa miljövänligt

Regelbundet underhåll skonar stammarna

Det talande för många vattenskador är att de sker extremt hastigt - och alltid olustigt. Plötsligt går ett rör sönder och vatten fullkomligt forsar ut över golvet; är man inte hemma då så kan man heller inte göra någonting. Vattnet tränger ner under golvplankorna och man har en vattenskada som en direkt följd av detta. En vattenskada som tar flera månader att torka ut och där man inte sällan tvingas riva ut exempelvis hela köket.

Otrevligt - och ostoppbart? I många fall så handlar det om ren otur. Men, i andra fall så kan man faktiskt förhindra vattenskador. Dels genom att lära sig att tolka signaler. Om det börjar lukta konstigt i avlopp, om det börjar bubbla i densamma, om vattnet i duschen inte rinner undan eller om det sker ideliga stopp i toaletten så kan detta vara tydliga tecken på att stammarna är i sämre skick eller att någonting fastnat i dem. Stoppet kan leda till överbelastning och det kan i sin tur leda till att de spricker.

Vår uppfattning är att ett bättre underhåll kan förhindra många vattenskador. Städar du och håller rent i avloppen så har du också en säkerhet; men det gäller dock bara den yttersta delen. Stammarna löper längs insidan av huset och du når bara en liten del. För att underhålla resten så krävs professionell hjälp i form av en rörmokare.

Anlita en rörmokare för en rörinspektion

Ett bra sätt att förhindra och förekomma en vattenskada är att kontakta en rörmokare. Bor du i Stockholm i en villa så kan detta konkret innebära att en rörmokare kommer hem till dig för att genomföra en rörinspektion.

Den innebär att man sätter in större kablar i stammarna; kablar som har kameror fäst i ena änden och där din rörmokare sedan - via sin dator - kan kontrollera skicket på stammarna i fråga.

Skulle det handla om ett stopp så kan en bra åtgärd vara en stamspolning där en rörmokare med hjälp av högt tryck och hett vatten rengör rören. Det är ett billigt alternativ som går fort att genomföra. Skulle det handla om att rörinspektionen visar på att stammarna är i ett undermåligt skick så finns det två alternativ.

Stambyte eller en relining? Konsultera en rörmokare

Det dyraste alternativet innebär att du byter ut alla stammar i huset. Det ger också mest säkerhet i framtiden, men det är också det som påverkar din livssituation mest. Man kommer att gå genom väggarna i ditt badrum och det innebär att detta kommer att rivas ut och således också byggas upp på nytt. I vissa fall så måste man även riva ut väggar i köket. Ett stambyte är i vissa fall nödvändigt, men som sagt - det kostar på, både ekonomiskt och sett till den egna bekvämligheten (du kan inte duscha eller använda toaletten under tiden).

Det finns dock ett alternativ som innebär att man reparera de befintliga stammarna från insidan. Man sprutar in plast och då denna härdar så får man också nya rör inuti de befintliga stammarna. Denna metod kallas för relining och är relativt ny - och därmed ganska oprövad.

Det senare gör den lite mer osäker, men av allt att döma - den har funnits i 20 år - så verkar den fungera väldigt tillfredsställande. Dels så är en relining billigare och dels så går den att genomföra utan att väggar rivs. Vårt råd är att man konsulterar en rörmokare innan man fattar ett beslut. Som sagt, i vissa fall så måste ett stambyte ske. Även om det är plågsamt.

Lästips: Så fixar du en hemmagjord proppläsare

17 Nov 2018