Städa miljövänligt

Rut-avdrag för hemstädning vanligt i Stockholm

Att man i dagsläget kan använda sig av sitt rut-avdrag för att få hushållsnära tjänster utförda till ett billigare pris har verkligen underlättat för väldigt många familjer. Kortfattat så innebär detta att man kan kontakta- och anlita en städfirma för hjälp med sin hemstädning och därefter dra av upp till halva arbetskostnaden på sin deklaration och få tillbaka summan på sin skatt. Så fungerar rut-avdraget och huruvida man är berättigad att använda detta är något som man enklast kollar upp genom att logga i på Skatteverkets hemsida. Det som är intressant gällande denna skattesubvention är att se vart i Sverige det är som mest använt och här sticker de större städerna ut från mängden.

Det är – kort sagt – vanligare att familjer i Stockholm bokar in en städfirma för sin hemstädning än vad det är i en mindre stad som exempelvis Härnösand. Det intressanta i detta är att det förklarar vissa saker i Stockholm – hur trafiken ser ut, hur avstånden är och hur stressen påverkar många – och att det inte handlar om någon sorts lathet.

Om en familj i Bromma i Stockholm använder sig av hemstädning så handlar det mer om att de inte har tiden som krävs – de tvingas pendla en lång tid dagligen till jobbet, de ska köra barnen till olika aktiviteter och de har i regel stressande och krävande jobb – och inte om att de anser att städning i sig är något ansträngande och fult. Många tar för givet att det handlar om att en övre klass rent ekonomisk som använder sig av hemstädning i Stockholm, men så är inte fallet – det handlar om att familjer i alla klasser gör det och av den anledningen så är det väldigt synt att rut-avdraget vid årsskiftet ska halveras.

Det som kommer att ske i och med detta är att de familjer som befinner sig i mellan- och undre klasserna gällande inkomst inte kommer att ha råd med denna hemstädning och att deras brist på tid istället kommer att gå ut över annat. Deras liv kommer – helt enkelt och tyvärr – att bli lite tuffare att få att gå ihop. Pendlingstiden till- och från jobbet kommer knappast att bli kortare och den bekvämlighet – i många fall absoluta nödvändighet! – som finns i att använda rut-avdraget för hemstädning kommer att blir väldigt påtaglig åt det negativa hållet.

Kommer professionell hemstädning att upphöra?

Tanken med rut-avdraget (liksom vid byggbranschens motsvarighet Rot-avdraget) var att man dels ville skapa fler arbetstillfällen och att man dels också ville råda bot på den stora andelen svarta jobb som fanns inom städbranschen. Den dystra sanningen i och med att rut-avdraget nu ska halveras är nog så att många kommer att fortsätta att ta in extern hjälp för hemstädning – man utan att betala någon skatt för det. De svarta jobben kommer åter att öka och de personer som arbetar på städföretag kommer att få väldigt mycket sämre villkor än vad de har i dagsläget.

Vi får hoppas att detta inte sker; även om risken är överhängande om man ser till hur avdraget hjälpt familjer i Stockholm att klara av sina vardagar. Dessa kommer inte att vilja betala mer än nödvändigt för sin hemstädning och där är nog det svarta alternativet den lösning som – tyvärr – många kommer att välja.

9 Apr 2017