Städa miljövänligt

Så mycket tjänar städare i Norrtälje

Varje år sammanställs medellöner för ett stort antal yrkesgrupper för kommunalanställda. Sammanställningen presenteras sedan i tidningen ”Kommunalarbetaren” vilket även är den tidning som skapar undersökningen.

De som jobbar kommunalt kan därmed jämföra sin lön mot medellönen för just det yrket inom flera olika kommuner. Undersökningen visar bland annat att det är stor skillnad i lönenivå mellan olika yrkesgrupper samt var i landet man arbetar.

Städare

En städare tjänade 2016 i medel 22 865 kr. Detta om man ser på riksgenomsnittet. Men, som nämnts, finns stora regionala skillnader. Fagersta hade lägsta medellönen på 21 120 kr medan högsta lönen gavs i Aneby (Stockholm) med 25 629kr.

Städare i Norrtälje fick i medel 22 366 kr vilket alltså är strax under riksgenomsnittet. Visserligen skulle något högre lön gå att få för de som pendlar in till Stockholm men med tanke på pendlingskostnaden skulle det ändå inte ge något positivt avtryck i plånboken.

Med ett medeltal på 22 366 kr hamnar Norrtälje på ungefär samma plats som Göteborg, Ljusdal och Varberg som alla hade en medellön kring 22-23 000 kr.

städerska

Gäller ej privat

Undersökningen är intressant att följa både för de som arbetar kommunalt och de som är anställda av en privat städfirma. För de som arbetar inom städbranschen kan det vara ett sätt att jämföra olika arbetsgivare och vilka löner som erbjuds. Någon statistik finns inte där samtliga privata aktörer finns med. Det finns däremot statistik hos enstaka fackförbund utifrån deras medlemmars medellön. Men med tanke på att städare kan vara med i olika fackförbund (och vissa inte är med i fackförbund) blir det svårt med en korrekt sammanställning.

Den undersökning som presenteras av Kommunalarbetaren kan därmed sägas vara den mest kompletta sammanställningen över medellöner för städare. Detta även om de som är anställd av en privat städfirma får ta hänsyn till att det enbart är kommunalt anställda som innefattas av undersökningen.

Avser grundlön

Den statistik som presenteras ovan gäller för grundlön. En städare i Norrtälje har alltså i medel 22 366 kr brutto före Ob-ersättning, eventuella tillägg samt övertidsersättning. En person som jobbar mycket kvällar, nätter eller helger kan därmed få betydligt mer i lönekuvertet.

De som är anställda kommunalt får Ob-ersättning enligt det avtal som gäller för den kommunen. Även på denna punkt kan det alltså skilja något kommun till kommun. De som är privatanställd på en städfirma får OB enligt det avtal som det enskilda företaget följer. Eftersom det inte finns någon lag på hur stor ersättningen ska vara kan det alltså finnas mycket stora skillnader mellan olika städföretag. Även bland de städfirmor som är fackanslutna kan OB-nivån variera då olika fackförbund skiljer sig gällande vilken nivå de lyckats förhandla till sig.

Behöver du hjälp med din städning? Läs mer här!

27 Oct 2017