Städa miljövänligt

Sämre kontorsstädning ger sämre arbetsmiljö

En enkel devis som gäller såväl i hemmet som på arbetet lyder enligt följande: ju bättre man trivs – desto bättre presterar man också. Har man förutsättningarna för att trivas så kommer man också att anstränga sig lite mer och på ett arbete så är dessa förutsättningar något som arbetsgivaren måste se till att erbjuda. Vad är då dessa och vilka förutsättningar har man som anställd rätt att förvänta sig på sitt arbete?

Vi kan här ge ett lite exempel på detta och vi säger att det handlar om ett kontor – en relativt vanlig arbetsmiljö för många personer i Sverige och därmed också något som många kan relatera till. Staden där detta kontor ligger är den stad där flest kontor finns och handlar således och så klart om Stockholm. Här är det punkter som vi tycker att de anställda på detta kontor ska har rätt att kräva för att kunna prestera så bra som möjligt – varje arbetsdag.

  • Utökad kontorsstädning. Ett vanligt problem i en kontorsmiljö handlar om dålig hygien och en alltför lågfrekvent kontorsstädning. Ett kontor i Stockholm där kontorsstädning kanske äger rum en- eller två gånger i veckan är förmodligen också ett kontor där många sjukdomar kommer att synas, där trivseln är dålig och där således även produktionen bli lidande. Många arbetsplatser som har problem med för många sjukdagar har gemensamt i att de har för undermålig kontorsstädning. Bakterier och baciller sprids lätt i en så känslig miljö som på ett kontor och särskilt om den dessutom är smutsig; en utökad kontorsstädning skulle i många fall vara lösningen. En sorgligt bortglömd lösning dock – många företag drar nämligen istället in sin kontorsstädning och försöker spara pengar genom detta; ett rent kontraproduktivt sätt att agera. Sjukdagar kostar mycket pengar för ett företag i Stockholm!
  • Bättre ventilation. Utöver bristande kontorsstädning så är undermålig ventilation ett vanligt förekommande problem som leder till sjukdomar bland de anställda. Många kontor i Stockholm ligger i äldre fastigheter vars ventilation sällan håller den kvalitet man har rätt att kräva.
  • Behagligare volym. Ser man till ett kontor så är ljudet ofta ett problem som gör att många tappar sin koncentration ju längre en arbetsdag lider och som gör att man blir trött och irriterad. Våra öron är känsliga och även om det inte handlar om mer än telefonsamtal, brus från datorer eller samtal mellan kollegor så måste man ta denna fråga på större allvar. Mattor och exempelvis akustiktak kan dämpa en hög volym och skapa en behagligare arbetsmiljö till ett kontor i Stockholm. En lätt lösning på ett stort problem.

Dessa tre punkter anser vi är viktiga att en arbetsgivare ser efter för sina anställdas väl. Kontorsstädning i synnerhet då en utökad sådan verkligen är en investering som inte kostar så mycket att göra. Alla trivs bättre i en ren miljö; så enkelt är det.

Läs mer om just kontorsstädning.

 

26 Sep 2017