Städa miljövänligt

Vad skiljer sopmaskiner åt?

De billigare sopmaskinerna kostar ca 2-3 000 kr medan de dyrare modellerna kostar över en miljon. Prismässigt är det alltså extremt stor skillnad vilket även återspeglar sig på flera punkter.

Åkbar – med eller utan kupé

De billigaste städmaskinerna har inte ens motor utan puttas framåt av den som vill göra rent med hjälp av maskinen. Nästa steg är att de har motor med att man fortfarande går bakom dem. Prismässig går dessa att hitta från ca 5 000 kr. Nästa steg är att man sitter ovanpå maskinen och kör den likt en åkgräsklippare. De mer avancerade modellerna kostar då kring 50 000 – 150 000 kr.

De dyraste modellerna är åkbara med en egen kupé för föraren. Dessa används exempelvis utomhus som gatsop. Kraven är höga på att dessa både ska kunna sopa upp grus och skräp samtidigt som de ska vara trafiksäkra både för förare och omgivning. Detta är de mest avancerade soparna som inte sällan kostar över en miljon.

Antal sopborstar

En annan sak som skiljer modellerna åt är om de har en eller två borstar. Vad som är bäst beror till stor del på vad som ska sopas och hur sopmaskinen kommer att användas. Till viss del beror dess kapacitet på om det är en eller två sopar. Men samtidigt påverkas detta även av soparnas storlek och utformning.

 Drivmedel

Ska den drivas av bensin, diesel, batteri eller till och med vara Bi-Fuel? Ur ett miljöperspektiv är batteri bäst. Det kan även vara prioriterat beroende på lägre ljudnivå och lägre rörlig kostnad för drivmedel. Samtidigt finns begränsningen gällande hur länge man kan köra sopmaskinen innan den behöver laddas. Med bensin/diesel är man mer flexibel gällande arbetspassets längd och var man kan arbeta.

Egen drift – eller via externt fordon

Har du redan en traktor, ATV eller annat fordon som det går att koppla på olika maskiner på? Använd dessa och köp enbart en sopmaskin som kan användas med hjälp av ett fordon. Genom att drivanordningen inte behövs kan dessa bli billigare än de större sopmaskinerna som man styr sittandes ovanpå maskinen.

Dessa finns i varierande storlekar och med olika funktioner. De dyraste kostar upp mot 100 000 kr och är anpassade för extremt stora ytor. Men det finns även betydligt mindre. Det som bland annat avgör priset är storleken på uppsamlaren, borstarnas storlek och behov av underhåll.

Är det mindre ytor som ska sopas kan man beställa en enklare sopmaskin. Är det större ytor rekommenderas att man tar kontakt med en återförsäljare för att därigenom få hjälp att välja rätt. 

12 May 2017